Kategorie

Polecane anti.com.pl

__New articles

Placówka rządowa w miejscowości Washington

no image

Urząd operujący w mieście Washington pełni swoją funkcję od dnia 1947-01-01. Placówka zajmuje się sprawami mieszkańców powiatu District Of Columbia w stanie DC. Siedziba urzędu jest położona pod adresem Nebraska Avenue Complex, 3801 Nebraska Avenue, kod pocztowy 20016-2705. Liczba miejsc parkingowych dostępnych przed urzędem wynosi 0. Instytucji przyznano numer identyfikacyjny 20349 i kod DC1416. Organ podlega 1 Dystryktowi Kongresowemu.

Urząd w mieście Columbus screen

Urząd w mieście Columbus

Urząd funkcjonujący w mieście Columbus pełni swoją funkcję od dnia 1989-01-01. Placówka prowadzi sprawy...
Urząd w miejscowości Fresno screen

Urząd w miejscowości Fresno

Urząd mieszczący się w miejscowości Fresno pełni swoją funkcję od dnia 1986-01-01. Jednostka prowadzi sprawy...