Kategorie

Polecane anti.com.pl

__New articles

Placówka rządowa w mieście Washington

no image

Urząd znajdujący się w miejscowości Washington prowadzi działalność od dnia 1964-01-01. Jednostka prowadzi sprawy mieszkańców powiatu District Of Columbia w stanie DC. Siedziba urzędu jest położona pod adresem 600 Independence Sw, kod pocztowy 20003-1250. Liczba miejsc postojowych dostępnych przed urzędem wynosi 146. Jednostce nadano numer identyfikacyjny 219708 i kod DC0084. Organ podlega 1 Dystryktowi Kongresowemu.

Urząd w mieście Columbus screen

Urząd w mieście Columbus

Urząd funkcjonujący w mieście Columbus pełni swoją funkcję od dnia 1989-01-01. Placówka prowadzi sprawy...
Urząd w miejscowości Fresno screen

Urząd w miejscowości Fresno

Urząd mieszczący się w miejscowości Fresno pełni swoją funkcję od dnia 1986-01-01. Jednostka prowadzi sprawy...